Zelené budovy jsou víc než módní prohlášení. Mnoho architektů, stavitelů a klientů souhlasí s tím, že inteligentní a udržitelné budovy se stávají nutností. Proč? Protože podle některých odhadů představují budovy téměř polovinu světové spotřeby materiálu a energie, jedna šestina využívání sladké vody a čtvrtina veškerého dřeva sklizeného. Vzhledem k tomu, že náklady na udržitelné materiály a výrobky klesají, budování zeleně je skutečně nákladově nejvýhodnější druh konstrukce a konstrukce. Stále více a více si nemůžete dovolitne stavět zeleně.