Zatímco vysoké, fokální thriller květiny mohou být kde si zahrajete kontejnerovou zahradu, nejsou to nejdůležitější květ v hrnci. Zařízení „Spiller“, které se pohybují po stranách kontejneru, pomáhají změkčit okraje a vytvářet dokonalejší, profesionální vzhled. To jsou některé z našich oblíbených možností.